Kategorie vymezuje výrobky pro kontaminovaný nebo infekční odpad, například zahrnuje kontejnery pro skladování a přepravu biologického a infekčního odpadu jako jsou použité jehly a stříkačky, zkumavky, náplasti a obvazy.