Pro maximální ochranu vašeho zraku při širokém spektru manuálních činností je více než důležité si spolehlivě ochránit oči použitím ochranných pracovních brýlí a štítů. V sekci ochranné pracovní brýle si jistě vyberete z naší pestré nabídky, tak aby váš zrak byl při práci adekvátně chráněnm, neboť zrak je jedním z nejcennějších lidských smyslů. Přesto většina z nás riskuje při každé práci poranění očí. Ochranné pracovní brýle jsou nezastupitelným a přitom cenově velmi dostupným osobním ochranným prostředkem pro každodenní použití. Ochranné pracovní brýle je nutné vybírat podle druhu činnosti a oblasti použití. Většina uživatelů nerozlišuje brýle podle kvality a ochranných vlastností. Velice důležité je zkontrolovat si parametry ochrany a zejména zda se jedná o ochranné pracovní brýle pro návštěvníky pro krátkodobé nošení v optické třídě 2 pro pracovní místa s minimálním rizikem úrazu (kategorie CE I) a ochranné brýle s atestovanými normovanými ochrannými vlastnostmi, které lze nosit dlouhodobě a chrání dle atestace proti nárazu částic, záření, oslnění, kapalinovým kapkám nebo postřiku taveninou (kategorie CE II).