Přístroj pro záznam biopotenciálů srdce, tj. elektrokardiogramu (EKG). Moderní elektrokardiograf bývá jedno-, tří- a šestikanálový; podle toho může současně zaznamenávat jeden, tři nebo šest elektrokardiogramů. Bývá doplňován přístroji pro registraci dalších veličin, například krevních tlaků, pulsové vlny. Elektrokardiograf se používá v kardiologii.