Glukometry jsou přístroje sloužící k rychlému a poměrně přesnému stanovení glykémií - měření hladiny krevního cukru. Měření glykémií je důležitou součástí léčby diabetu, zejména u pacientů s diabetem mellitem, kteří jsou léčeni inzulinem. Aktuálně naměřená glykémie může pomoci pacientovi v ambulantních podmínkách zdůvodnit a adekvátním zásahem odstranit subjektivní obtíže, glykemické profily jsou potom důležité při rozhodování o úpravách léčebného režimu. Glukometry se ale běžně používají i v nemocnicích a ambulancích, jsou jimi vybaveny také vozy záchranné služby. Pro jejich používání platí pravidla stanovená Českou společností klinické biochemie.