Intraoseální přístup: jestliže se nepodaří zavést naléhavě potřebný žilní přístup, je možné pokusit se aplikovat léky a volum přes kostní dřeň, punktuje se holenní kost 1 – 3 cm pod tuberositas tibiae pomocí kovové kanyly, kortex kosti se "prostřelí" , jehla zůstane bez dalšího fixování rovně vzpřímena, při aspiraci se získá kostní dřeň, infuze se napojí a musí kapat plynule bez známek podkožního infiltrátu, nitrokostním způsobem se aplikují léky.