Modulární pouzdra slouží k třídění zdravotnického materiálu v batozích a brašnách.