Sluch je velmi důležitým smyslem člověka, jak při komunikaci, tak při orientaci a určení rovnováhy člověka. Chrániče sluchu patří mezi osobní ochranné pracovní prostředky pro ochranu sluchu. Ochrana sluchu je tak jedním ze základních faktorů BOZP a je regulována mnoha normami. Je tedy vhodné se proti nadměrnému hluku chránit použitím ochranných pomůcek. Za základní ochranu sluchu se považují špunty do uší, které jsou v různých provedeních vyrobeny z polyuretanové pěny, jež se po krátké deformaci opět vrací do původního tvaru. Za standard se považují ochranná mušlová sluchátka.  Při volbě chráničů sluchu je k dispozici celá řada prostředků, které mají různé vlastnosti, na jejichž základě je potřeba zvolit ty, které jsou pro ochranu na konkrétním pracovišti nejvhodnější. Základní dělení je na  mušlové nebo zátkové chrániče.

Zátkové chrániče (špunty) jsou v různých provedeních vyrobeny z polyuretanové pěny, jež se po krátké deformaci opět vrací do původního tvaru.

Pracovní sluchátka odborně nazývána jako "mušlové chrániče" zkráceně "mušle"j sou nezbytným doplňkem pro výrobních provozech, ale jsou oblíbené i pro sportovní střelce jako ochrana sluchu proti hluku a jsou alternativou pro špunty do uší.