Zdravotnické prostředky určené pro ohřev pacienta a obraně vůči hypotermii. Do této kategorie patří hot packy, Ready-Heat ohřívací podložky, izotermické folie, reflexní termovaky a další. Hypotermie (podchlazení) je stavem, kdy teplota tělesného jádra klesne pod 35°C a ztráty tepla nadále převyšují tvorbu tepla. V daných podmínkách je možno ojediněle narazit na hypotermii akutní (pád do studené vody), častěji na subakutní (v rámci vyčerpáni při zvýšené fyzické zátěži) a protrahovanou (k hypotermii dojde díky setrvání dlouhodobě na jednom místě bez pohybu a v chladném prostředí). Podchlazení pacienta dále může způsobit šok a prohlubování traumatických poranění.