Resuscitační vaky a masky se využívají při asistované resucitaci pacienta (ventilaci). Resuscitační vak (ambuvak) se zpravidla v příslušenství má i resuscitační rezervoár, který zajišťuje. Ambuvak, ruční resuscitátor (resuscitační vaky) slouží k záchraně lidského života. Jedná se o kvalitní resuscitační pomůcky z trvanlivého materiálu (pro opakované používání), které jsou základní zdravotnickou výbavou pro záchranu lidského života.