Otoskop nebo-li auriskop je lékařský přístroj, který se používá k vyšetření uší. Pomocí otoskopu lékař vyšetřuje zevní část ucha a bubínek. Bubínek je vazivová blána, která odděluje zevní ucho tvořené chrupavčitým boltcem a zevním zvukovodem od ucha středního.

Konstrukce otoskopu je velmi jednoduchá. Zařízení má dlouhou rukojeť, obvykle tvarovanou pro snadné uchopení. Rukojeť má na jednom konci jasné světlo a zvětšovací sklo. Doktor vloží jednorázové speculum do otoskopu, narovná ušní kanál pacienta zatažením za ucho a vloží otoskop, aby se podíval dovnitř. V některých případech může mít otoskop prostor, který umožňuje lékaři vložit nástroje, které mohou být potřebné k řešení problému. 

Otoskop potenciálně poskytuje pohled na zvukovod a tympanickou membránu nebo bubínek. Vzhledem k tomu, že ušní bubínek je hranicí oddělující zevní zvukovod od středního ucha, jeho vlastnosti mohou naznačovat různá onemocnění středoušního prostoru.

Důvodem k vyšetření ucha bývají zejména bolest v uchu a blízkosti ucha, poruchy sluchu nebo ušní šelesty. Otoskopy se prodávají konvenční (žárovkové) nebo s vláknovou optikou. Otoskopy s vláknovou optikou mají vyšší svítivost a jsou značeny písmeny F.O. (fibre optic). Otoskopy s vláknovou optikou se mohou dále dělit na typ diody -  xenon, halogen, led. Každé z těchto osvětlení má své další výhody.