Při poskytování první pomoci u pacienta s masivním zevním krvácením se nemusí prioritně
zjišťovat, zda je krvácení tepenného, či žilního původu. Nejdůležitější je okamžitě vyvinout
tlak v ráně s následným naložením tlakového obvazu.
Armádní zdravotníci se s masivním zevním krvácením setkávají nejčastěji a za ztížených
podmínek, proto mají k dispozici lokální kromě tlakových obvazů, lokální hemostatické prostředky (gázy a granuláty) a speciální škrtidla. K zástavě méně masivních krvácení lze využít i stlačených bavlněných gázových kompresí.